Mugues dels Pirineus
Frontera hispanofrancesa a Girona
Tractat dels Pirineus
Frontera Espanya-França
Afitament de la frontera hispanofrancesa
Fites dels Pirineus
Mugues de la frontera hispanofrancesa
Marques de la frontera a Girona
Metes del Pirineu
Senyals fronterers a Girona
Mugues frontereres dels Pirineus

Mugues del terme municipal de Maçanet de Cabrenys

Mapa de la frontera hispanofrancesa (Maçanet de Cabrenys)

554. Riera de les Salines (Salt de l'Aiga). Creu.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Maureillas-las-Illas.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=480914 Y=4695756 Alt.=777 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 554 Riera de les Salines (Salt de l'Aiga)Muga 554. Riera de les Salines (Salt de l'Aiga). (Novembre de 2013)

553. Coll de Perilló. Creu.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Amélie-les-Bains-Palalda

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=474428 Y=4694903 Alt.=1.055 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 553 Coll de PerillóMuga 553. Coll de Perilló. (Desembre de 2013)

552. Coll del Faig. Fita.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=473100 Y=4694065 Alt.=955 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 552 Coll del FaigMuga 552. Coll del Faig. (Desembre de 2013)

551. Coll Pregon. Fita.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=472958 Y=4693050 Alt.=952 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 551 Coll PregonMuga 551. Coll Pregon. (Desembre de 2013)

550. Corral de la Falguerona. Muga.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=472724 Y=4692738 Alt.=951 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 550 Corral de la FalgueronaMuga 550. Corral de la Falguerona. (Desembre de 2013)

549. Pla de la Falguerona. Fita.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=472492 Y=4692647 Alt.=973 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 549 Pla de la FalgueronaMuga 549. Pla de la Falguerona. (Desembre de 2013)

548. Serrat de la Nantilla. Creu.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=472219 Y=4692721 Alt.=989 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 548 Serrat de la NantillaMuga 548. Serrat de la Nantilla. (Desembre de 2013)

547. Pla de la Falguerona. Creu.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=472080 Y=4692771 Alt.=1.009 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 547 Pla de la FalgueronaMuga 547. Pla de la Falguerona. (Desembre de 2013)

546. Pla de Mont Capell. Muga.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=471841 Y=4692869 Alt.=1.029 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 546 Pla de Mont CapellMuga 546. Pla de Mont Capell. (Desembre de 2013)

545. Coll de la Pedra Dreta. Muga.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Saint-Laurent-des-Cerdans.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=471723 Y=4692287 Alt.=1.010 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 545 Coll de la Pedra DretaMuga 545. Coll de la Pedra Dreta. (Desembre de 2013)

544. Puig de la Creu del Canonge. Muga.

Municipi: Maçanet de Cabrenys - Commune: Coustouges.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=471933 Y=4692026 Alt.=1.029 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 544 Puig de la Creu del CanongeMuga 544. Puig de la Creu del Canonge. (Desembre de 2013)

* Descarrega Google Earth per accedir a la localització exacta de les marques.

Acta final de l'arranjament de límits entre Espanya i França

En les disposicions addicionals al Tractat de límits entre Espanya i França de 2 de desembre de 1856, signades a Baiona l'11 de juliol de 1868, i en particular en l'ACTA FINAL de l'arranjament de límits entre Espanya i França pel Pirineu, signada a Baiona el dia 11 de juliol de 1868, que separen els dos països des de la Vall d'Andorra al Mediterrani, trobem els següents articles relacionats amb les mugues situades al terme municipal de Maçanet de Cabrenys que diuen textualment (en espanyol):

«544. Mojon á 100 metros en la cima del Puig de la Creu del Canonge.

545. Mojon en el Coll de la Pedra Dreta, tres metros al Este del camino.

546. Mojon en el Plá de Mont-Capell, al lado izquierdo de la senda de Costoja á Montalba.

Se sigue por la arista de Mont Capell, que marca la divisoria de aguas.

547. Cruz á los 261 metros sobre la cara inclinada mirando al Sur de una roca perteneciente á un grupo peñascoso que se levanta en el Camp de Pomé.

548. En la altura más notable de Serrat de la Font de la Nantilla se grabó una cruz á 178 metros en la cara vertical y meridional de una roca.

549. Pilar á los 282 metros en el collado más alto del Serrat de la Falgarona.

550. Hito á 248 metros en el Corral de la Falgarona, 50 metros al Norte de la casa de éste nombre.

551. Continuando por el Puig Muxé se baja á la Collada Pragonda, donde se puso un hito.

552. Se va por el Puig de la Collada Pragonda y el Serrat del Cornell al Coll del Faix, donde se puso un hito al meridional del sendero.

553. Se pasa por el Puig del Torm y la Collada Verde, y se baja al Coll de Perilló, donde se talló una cruz en la cara vertical de un peñasco 30 metros al Este del punto más bajo del Coll y cinco metros dentro de España.

Los confines siguen la cresta del Pirineo por Plá, Juvenal y Roch de la Campana hasta el punto más alto del Ras de Muxé, desde donde bajan un poco á la vertiente septentrional para dejar en España al santuario de Salinas, á cuyo fin van por la cresta de un estribo que arranca de Ras del Mauxé, pasando por la Collada del Pous, el Puig de las Pedrisas y el Puig del Engañ del Llop, de donde bajan por una arista de roca á la meta que sigue.

554. Cruz esculpida en la cara inclinada y meridional de un peñasco situado en la orilla izquierda del rio de las Illas, en el Salt del Aiga.

Del Sal del Aiga se sube á lo más alto del Puig del Faix de Francia, de donde vuelve á tomarse la cadena principal cuya cresta se sigue constantemente hasta la señal 567 á la entrada del Coll de Panisas

“Comença a pujar la muntanya com un vell per arribar com un jove ”

Proverbi xinès

 

Segueix la web a:

 

Facebook

 

Google+

 

Twitter

 

Comparteix la web a:

 

Facebook

 

Twitter

 

Google

 

Delicious

 

Digg