Mugues dels Pirineus
Frontera hispanofrancesa a Girona
Tractat dels Pirineus
Frontera Espanya-França
Afitament de la frontera hispanofrancesa
Fites dels Pirineus
Mugues de la frontera hispanofrancesa
Marques de la frontera a Girona
Metes del Pirineu
Senyals fronterers a Girona
Mugues frontereres dels Pirineus

Mugues frontereres del terme municipal de Portbou

Mapa de la frontera hispanofrancesa (Portbou)

602. Cova Foradada. Creu dins de la cova, a la paret interior.

Municipi: Portbou - Commune: Cerbère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=514359 Y=4698105 Alt.=1,5 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 602 Cova ForadadaMuga 602. Cova Foradada.

601. Puig de Cervera o Puig de les Freses. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Cerbère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=514051 Y=4698117 Alt.=211 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 601 Puig de Cervera o Puig de les FresesMuga 601. Puig de Cervera o Puig de les Freses. (Maig de 2012)

600. Coll dels Belitres. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Cerbère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=513049 Y=4698037 Alt.=182 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 600 Coll dels BelitresMuga 600. Coll dels Belitres. (Març de 2014)

599. Coll del Frare. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Cerbère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=512575 Y=4698148 Alt.=243 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 599 Coll del FrareMuga 599. Coll del Frare. (Setembre de 2013)

598. Coll de la Farella. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Cerbère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=511148 Y=4698142 Alt.=317 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 598 Coll de la FarellaMuga 598. Coll de la Farella. (Octubre de 2013)

597. Coll del Suro. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=509438 Y=4698139 Alt.=539 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 597 Coll del SuroMuga 597. Coll del Suro. (Octubre de 2013)

596. Coll de Tarabaus. Creu.

Municipi: Portbou - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=508469 Y=4697378 Alt.=635 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 596 Coll de TarabausMuga 596. Coll de Tarabaus. (Desembre de 2013)

* Descarrega Google Earth per accedir a la localització exacta de les marques.

Acta final de l'arranjament de límits entre Espanya i França

En les disposicions addicionals al Tractat de límits entre Espanya i França de 2 de desembre de 1856, signades a Baiona l'11 de juliol de 1868, i en particular en l'ACTA FINAL de l'arranjament de límits entre Espanya i França pel Pirineu, signada a Baiona el dia 11 de juliol de 1868, que separen els dos països des de la Vall d'Andorra al Mediterrani, trobem els següents articles relacionats amb les mugues situades al terme municipal de Portbou que diuen textualment (en espanyol):

«596. Coll de Tarbaus. Cruz en la cara inclinada, vuelta al Norte, de una gran peña, 50 metros al Oeste del sendero y seis metros dentro de Francia.

597. Plá de Ras. Cruz en la cara vertical y occidental de una peña, 20 metros al Este de paso.

598. Torre de Cap Roig y Coll de la Farella y en este cruz vertical frontera al Norte, 60 metros al Oriente del sendero.

599. Puig Rudona y Coll dels Frares, donde se grabó una cruz vertical mirando al Sur.

600. Puig dels Frares y Coll dels Belitres. Cruz vertical opuesta al Norte en medio del Coll, cinco metros al Este del paso.

601. Puig de las Fresas. Cruz casi vertical en la cara del Este de una peña situada en la cima del pico.

De esta última cumbre de la cordillera baja la frontera por la arista peñascosa de la costa acantilada del Mediterráneo á la cueva llamada Cova Foradada, situada al borde del mar, entre la punta del Osell, que está en España, y el Cabo de Cervera en Francia.

602. En el interior de la Cova Foradada en su pared vertical del lado de tierra, á metro y medio de altura sobre el suelo, se hizo una cruz.

Esta gruta es el extremo oriental de la linea de limites entre España y Francia.»

“El cim és la meitat del camí”

Ed Viesturs

 

Segueix la web a:

 

Facebook

 

Google+

 

Twitter

 

Comparteix la web a:

 

Facebook

 

Twitter

 

Google

 

Delicious

 

Digg