Mugues dels Pirineus
Frontera hispanofrancesa a Girona
Tractat dels Pirineus
Frontera Espanya-França
Afitament de la frontera hispanofrancesa
Fites dels Pirineus
Mugues de la frontera hispanofrancesa
Marques de la frontera a Girona
Metes del Pirineu
Senyals fronterers a Girona
Mugues frontereres dels Pirineus

Mugues frontereres del terme municipal de Rabós

Mapa de la frontera hispanofrancesa (Rabós)

594. Coll del Teixó o Coll d'en Jordà. Creu.

Municipi: Rabós - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=506939 Y=4697159 Alt.=726 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 594 Coll del Teixó o Coll d'en JordàMuga 594. Coll del Teixó o Coll d'en Jordà. (Octubre de 2013)

593. Coll del Torn. Creu.

Municipi: Rabós - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=506320 Y=4697922 Alt.=608 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 593 Coll del TornMuga 593. Coll del Torn. (Octubre de 2013)

592. Coll de Banyuls. Creu.

Municipi: Rabós - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=504538 Y=4699649 Alt.=359 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 592 Coll de BanyulsMuga 592. Coll de Banyuls. (Octubre de 2013)

591. Coll del Pastor mort. Creu i muga.

Municipi: Rabós - Commune: Banyuls-sur-Mer.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=504460 Y=4699738 Alt.=360 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 591 Coll del Pastor muertoMuga 591. Coll del Pastor mort. (Octubre de 2015)

* Descarrega Google Earth per accedir a la localització exacta de les marques.

Acta final de l'arranjament de límits entre Espanya i França

En les disposicions addicionals al Tractat de límits entre Espanya i França de 2 de desembre de 1856, signades a Baiona l'11 de juliol de 1868, i en particular en l'ACTA FINAL de l'arranjament de límits entre Espanya i França pel Pirineu, signada a Baiona el dia 11 de juliol de 1868, que separen els dos països des de la Vall d'Andorra al Mediterrani, trobem els següents articles relacionats amb les mugues situades al terme municipal de Rabós que diuen textualment (en espanyol):

«591. Pico de Estella, Puig dels Barrets y Coll del Pastor muerto. Aquí se puso una cruz sobre una superficie inclinada mirando al Norte, al Este del sendero.

592. En el Coll de Bañuls, cruz horizontal á nivel del suelo, al borde y al Este de la senda.

593. Coll Sabens, Coll del Llop, Puig de la Calma y Coll del Turm, donde se talló una cruz horizontal 10 metros al Oeste de la senda.

594. Ras de la Perdiu, Puig den Jurdá y Coll del Taxó ú den Jurdá, en el que se grabó una cruz vertical de frente al Oeste en una roca aislada, 50 metros al Este del camino.»

“Qui ha escoltat alguna vegada la veu de les muntanyes, mai la podrà oblidar”

Proverbi Tibetà

 

Segueix la web a:

 

Facebook

 

Google+

 

Twitter

 

Comparteix la web a:

 

Facebook

 

Twitter

 

Google

 

Delicious

 

Digg